Clients

L’experiència d’Atlantic Ponte en consultoria estratègica i facility services, tant a nivell autonòmic com estatal, els va permetre consolidar-nos com a consultora de confiança per a institucions públiques i privades.


Des de fa més de 10 anys treballem a l’àrea de consultoria estratègica, desenvolupant plans d’igualtat, joventut o oferint assessorament juridicotècnic, entre d’altres accions. A més, la nostra experiència en la prestació de serveis auxiliars, així com en l’atenció personalitzada a cada projecte, els va permetre treballar amb diferents institucions públiques.