Consultoría Estratéxica


______

Plans Estratéxicos – Fondos Europeos – Licitacións Públicas

En Atlantic Ponte nos gusta que os proxectos dos nosos clientes chegen o mais alto. Por esa razón, temos o servizo de consultoría estratéxica para impulsar a súa organización cara o éxito.

A consultoría estratéxica implica analizar a súa organización e axudarlle a tomar decisións importantes para o medio e longo prazo. Os nosos expertos axudarán a conseguir:

Mellorar a posición da túa organización no mercado

Mellorar a rentabilidade do teu proxecto

Reducir a xestión do risco e aumentar a seguridade de cada acción.

Temos máis de 10 anos de experiencia ofrecendo este servizo personalizado e adaptándoo as características de cada proxecto, xenerando un valor engadido a través da nosa experiencia.

Somos conscientes de que a creación dun plan estratéxico axudarán a acadar os teus obxectivos e daranche unha visión global e completa da túa organización.

En que podemos axudar?

Estamos especializados na realización de Plans Estratéxicos para:

Consultoría Estratéxica para Fondos Europeos

O programa Next Generation EU naceu como o punto de partida para construir a Europa da nova xeneración. É un proxecto especialmente ambicioso no que participan as administracións públicas, as empresas e a sociedade no seu  conxunto.

 

O principal obxetivo é sair da crise provocada pola pandemia, pero tamén crear a Europa do futuro.

europeancommision

O Fondo Europeo Next Generation está dotado con 750.000 millóns de euros que se distribuirán entre os estados membros en diferentes programas. Estes programas xirarán entorno a 3 puntos fundamentais

Transición Ecolóxica

Dixitalización

Reindustrialización

A España le corresponden 140.000 M€, 72.700 M€ en subvencións e 67.300 M€ en préstamos e que se distribuirán a través de varios organismos públicos.

Se aa estratexia da súa empresa encaixa nas líneas dos fondos Next Generation-UE e queres formar parte do cambio, podemos ayudarlle a obtelos.

Como o faremos?

Definindo e articulando un plan estratéxico

Desenvolvendo e defendendo o teu plan para a captación de fondos

Buscando convocatorias, licitacións ou axudas que nutran o plan NEXT GENERATION-UE a través dos diferentes organismos públicos.

 

Consultoría Estratéxica para Administracións Públicas

En Atlantic Ponte somos especialistas en consultoría para traballar e colaborar coas administracións públicas locais y autonómicas.

Temos con máis de 10 anos de experiencia traballando para empresas que queiran presentarse a licitacións ou concursos públicos. Se ese é o teu obxectivo, axudarémosche a conseguilo.

Como o faremos?

Realizando estudos económicos para licitacións públicas

Axudarémosche coa redacción de pliegos

 

Asesorando en materia de contratación pública

Control de subvencións

Realizando auditorías de servizos concesionarios